Medyczne Szkoły Policealne – czy warto się zapisać?

W ostatnich latach coraz większą popularnością cieszą się prywatne Szkoły Policealne, które stały się alternatywą studiów lub kształcenia uzupełniającego. W niniejszym tekście pokrótce opiszemy na czym polega kształcenie w niniejszej placówce, wskażemy wymagania rekrutacyjne oraz wyróżnimy kierunki, które są najpopularniejsze w ostatnich latach.

Medyczne Szkoły Policealne – kilka słów o idei

Dzisiejsze Szkoły Policealne skierowane są do wszystkich tych osób, które z różnych przyczyn nie wybrały ścieżki kształcenia wyższego lub do tych, którzy pragną poszerzyć swoje horyzonty. Nowoczesne palcówki oferują swoim studentom szeroki wachlarz kierunków medycznych, które cieszą się dużym zapotrzebowaniem. Wykłady i ćwiczenia, które odbywają się w niniejszej szkole prowadzone są najczęściej przez wykładowców akademickich lub doświadczonych praktyków, którzy w rzetelny sposób przekazują swoją wiedzę studentom. Celem kształcenia Medycznych Szkół Policealnych jest jak najlepsze przygotowanie uczniów do wykonywania danego zawodu.

Medyczne Szkoły Policealne – rekrutacja

Rekrutacja do szkół policealnych zazwyczaj odbywa się za pośrednictwem wysłania elektronicznego zgłoszenia, w którym należy zamieścić swoje podstawowe dane osobowe (tj. imię, nazwisko, data urodzenia, pesel itd.) Ponadto, po upływie określonego czasu od wysłania zgłoszenia (najczęściej 2 tygodni) należy dostarczyć wymagane dokumenty do placówki. Wśród niniejszych dokumentów znajdują się:

 • podanie o przyjęcie
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty wpisowej
 • kserokopia dowodu osobistego

Szkoły Policealne najczęściej nie wymagają złożenia świadectwa maturalnego.

kierunki w medycznej szkole policealnej

Medyczne Szkoły Policealne – najpopularniejsze kierunki

W Medycznych Szkołach Policealnych możemy skorzystać z szerokiej oferty kierunków, świetnym przykładem jest Medyczna Szkoła Policealna ATUT największą popularnością cieszą się jednak, te które przygotowują do wykonywania takich zawodów jak:

 • higienistka stomatologiczna
 • technik dentystyczny
 • technik ortopeda
 • protetyk słuchu
 • technik masażysta
 • opiekun osoby starszej
 • technik usług kosmetycznych

Related Posts

© 2023 Magazyn BELL ANNA - WordPress Theme by WPEnjoy