Sprawdzony stomatolog poszukiwanym lekarzem specjalistą

Stomatolog to popularne określenie lekarza dentysty. Stomatolodzy zajmują się przede wszystkim leczeniem patologii zębów, przyzębienia, błony śluzowej oraz innych tkanek zlokalizowanych w obszarze jamy ustnej oraz stawu rzuchwowo – skroniowego.

Pierwszy znany współczesnemu człowiekowi przypadek leczenia stomatologicznego miał miejsce już około 14 tysięcy lat temu. W odnalezionym szkielecie żyjącego w tamtych czasach młodego mężczyzny zachowały się ślady wydrapywania zmian próchniczych w jednym z zębów trzonowych.

Na ratunek zębom

Obecnie stomatolodzy to wykształceni, wysoko wykwalifikowani specjaliści oferujący społeczeństwu szereg usług lekarskich. Pacjenci mogą u dentystów dokonać przeglądu uzębienia, otrzymać instrukcje pozwalające na utrzymanie dobrego poziomu higieny jamy ustnej, usunąć kamień nazębny czy też dokonać wypełnienia ubytków próchnicowych. U stomatologa możemy również dokonać leczenia kanałowego – specjalnej procedury, podczas której usuwa się dotkniętą zmianami patologicznymi miazgę z kanałów i komory zęba, a następnie wypełnia się je, po uprzedniej dezynfekcji, wybranym materiałem (dobrym przykładem jest tu stosowana szeroko w gabinetach stomatologicznych gutaperka). Do innych usług dentystycznych możemy zaliczyć:

  • ekstrakcję zęba, zarówno jedno jak i wielokorzeniowego
  • leczenie powstałych na błonie śluzowej jamy ustnej zmian chorobowych,
  • zaopatrzenie złamanej żuchwy bądź szczęki,
  • nacięcie powstałego ropnia wraz z odpowiednim drenażem i założeniem opatrunku,
  • kiretaż – czyli oczyszczanie kieszonek przyzębienia z naleciałego tam kamienia nazębnego.

Komfort i wygoda

Obecnie wszystkie zabiegi stomatologiczne są wykonywane szybko i bezboleśnie. Jest to możliwe dzięki postępowi nauki, który zaowocował powstaniem wielu rodzajów preparatów umożliwiających znieczulanie pacjentów. Możemy wśród nich wymienić przykładowo pospolite znieczulenie powierzchniowe czy aplikowane w postaci zastrzyku znieczulenie nasiękowe. Do bardziej zaawansowanych form ujarzmiania bólu należą znieczulenia przewodowe i śródwięzadłowe.