Rozwój społeczny dziecka: etapy

Każdy człowiek przez całe swoje życie funkcjonuje w określonym społeczeństwie, a nigdy nie jest w stanie przewidzieć, gdzie będzie przebywać w poszczególnych okresach i z jakimi grupami społecznymi będzie się kontaktować. Z tego powodu niezwykle ważny jest społeczny rozwój dziecka pokierowany w taki sposób, aby w przyszłości mogło się ono odnaleźć w każdej sytuacji.

I – Rodzina

Pierwszym elementem społecznym, pierwszą komórka, z jaką spotyka się maluch jest rodzina. Poza spotykanymi każdego dnia rodzicami w życiu malucha pojawiają się też babcie, ciocie, wujkowie w każdym wieku, w tym również dzieci. Wpływ rodziny na społeczny rozwój dziecka w pierwszych latach życia jest ważny, ale ograniczony. W takim środowisku dziecko zawsze czuje się bezpiecznie i wiele rzeczy uchodzi mu na sucho, dlatego nie jest w stanie w pełni pojąć norm społecznych rządzących światem.

II – Grupa rówieśnicza

Pierwszym prawdziwym sprawdzianem dla malucha jest z pewnością grupa rówieśnicza. Kontakt z dziećmi wychowanymi w innych domach, znającymi inne zasady, normy, prawa sprawia, iż dziecko uczy się różnicować i uświadamia sobie, że nie zawsze będzie tak, jak on chce. Jest to także okres poznawania swoich możliwości, własnego miejsca w grupie i określania, czy posiada się zdolności przywódcze czy raczej potrzebę podporządkowania. Grupa warunkuje rozwój dziecka będąc pierwszą postacią hierarchii społecznej, ale również umożliwia maluchowi kontakt z różnymi środowiskami, nie zawsze idealnymi.

III – Instytucje wychowawcze

Trzecim niezwykle ist6otnym elementem wpływającym na społeczny rozwój dziecka jest przedszkole, a w późniejszym okresie życia szkoła. Jego różnica w stosunku do grupy rówieśniczej sprowadza się do tego, że żadne dziecko nie rządzi, a normy są narzucane z góry i każdy musi się im podporządkować. W przedszkolu dziecko poznaje zasadę organizacji społeczeństwa, w której nawet silne charaktery mogą zostać ukarane, jeśli nie zastosują się do zasad. Jest to pierwszy krok w kierunku zrozumienia systemów prawnych i pojęcia relacji pomiędzy winą a karą rozumianymi w wymiarze społecznym.